Author: Yunus KAYA, Halil İbrahim ŞENOL, Abdulkadir MEMDUHOĞLU, Şeyma AKÇA, Mustafa ULUKAVAK, Nizar POLAT

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-6590

Volume:Issue: 1

ABSTRACT:

Büyük alanlara ilişkin alan ve hacim hesapları uzun zamandır klasik yöntemlerle yapılmaktadır. Ancak klasik yöntemlerle hacim hesabı çalışmalarındaki arazi uygulamalarında genellikle üç veya daha fazla kişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca klasik yöntemle ulaşılması uzak veya riskli bölgelerin ölçülmesi zordur ve büyük alanlarda homojen nokta verisi elde etmek daha güçtür. Fotogrametrik yöntemlerin gelişmesiyle birlikte birçok alanda olduğu gibi alan ve hacim hesaplarında da bu yöntem, klasik yöntemlere göre daha kolay ve hızlı çözümler sunmaktadır. Büyük alanlarda bile tek kişiyle kısa sürede ölçüm yapmak mümkündür. Yapılan bu ölçüler klasik yöntemlerle eşit doğruluk sağlamakla birlikte yapılan işin maliyetini de düşürmektedir. Bu çalışmada Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde bulunan bir göletin toplam kapasitesi ve su hacmi belirlenmiştir. Ölçümler ve hesaplar hem jeodezik hem de fotogrametrik yöntemle yapılmış ve sonuçlar zaman ve doğruluk açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda arazi ve ofis çalışmaları klasik yöntemde 3 saat 30 dakika sürerken fotogrametrik yöntemle 1 saat 45 dakika sürmüştür. Ayrıca ölçüm işleminin tek kişiyle yapılabilmesi iş gücünü büyük oranda azaltmıştır.

Key Words: Hacim hesabı, İHA, Fotogrametri, SYM

Full Text