Author: Fatih TAKTAK , Mehmet ILI

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2564-6761

Volume 3 Issue 1

ABSTRACT:

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi enerji tüketimleriyle doğru orantılıdır. Sanayisi sürekli gelişmekte olan ülkeler enerji ihtiyacını karşılamak için şimdiye kadar kullandıklarından farklı kaynaklar bulmak zorundadır. Fosil yakıtların giderek pahalanması, Türkiye’yi enerji politikası açısından dışa bağımlı kılma zorunluluğu, fosil kaynakların kullanımı sonucu çevre kirliliği ortaya çıkması sonucunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı zorunlu bir hal almıştır. Türkiye coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Günümüzde yenilenebilir enerji kapsamında güneş enerjisi oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.
Güneş enerjisinden elektrik üretimi, Türkiye’de uzun yıllardan beri ihmal edilmiş bir konu olmuştur. Son yıllarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bilgilerine göre, Ülkede 2016 yılı sonu itibariyle kurulu gücü 402 MW olan 34 güneş enerjisi santraline önlisans, kurulu gücü 12,9 MW olan 2 güneş enerjisi santraline lisans verilmiştir.
Bu amaçla, güneş enerjisi potansiyeline sahip Uşak ilinde Gayrimenkul Geliştirme adı altında, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Güneş Enerji Santrali Projesi geliştirilmiştir. Proje için arazi seçimi, yasal süreçler, konum analizleri, GES kurulum aşamaları ve finansman model detaylıca incelenmiştir. Ayrıca projede SWOT analizi yapılarak projeye en uygun yer tespit edilmiştir.

Keywords: Gayrimenkul Geliştirme, GES, SWOT Analizi

Full Text