Author: Muammer SEKİ, İbrahim TİRYAKİOĞLU, Murat UYSAL

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2548-0960

Volume 2 Issue 2

ABSTRACT:
Günümüzde Harita Mühendisliğinin İnşaat ve Madencilik sektöründeki en önemli iş kollarından birisi de hacim hesabıdır. Hacim hesapları yersel ve fotogrametrik ölçüm yöntemleri kullanarak hesaplanabilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fotogrametrik yöntemler de hacim hesaplarında sıkça kullanılmaya başlamıştır. Çalışmada İnsansız Hava Araçlarının günümüzde kullanım alanlarının artması göz önünde bulundurularak hacim hesaplamalarında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Ayrıca yersel ölçümlerin farklı değerleme programları kullanılarak aynı kotlara sahip ölçülerin yazılımlar arası ne kadar değiştiğinin değerlendirilmesi de yapılmıştır. Eskişehir İli Seyitgazi ilçesinde seçilen alan Yaklaşık 18800 m² ‘dir. Bu alanda 1 ayda yaklaşık 10.000 m³ dolgu yapılmaktadır. Mayıs 2016 ve Kasım 2016 tarihlerinde yapılan yersel ölçümlere paralel olarak İnsansız hava aracı kullanılarak fotogrametrik yöntemle ölçümler de gerçekleştirilmiştir. Yersel ölçümler GPS ile yapılmıştır. İki farklı yöntemle toplanan veriler değerlendirilerek Mayıs ve Kasım ayları aralarındaki hacim farkları hesaplanmıştır. Yapılan yüzey karşılaştırmaları sonucunda fotogrametrik ölçümler ile yersel ölçümlerin arasında tutarlı sonuçlar olduğu görülmüştür. Yaklaşık 6 aylık sonuçlar incelendiğinde belirlenen alanda yersel ölçümlerde 60477.74 m³ dolgu olduğu, fotogrametrik ölçüm sonuçları incelendiğinde 61004.13 m³ dolgu sonucuna ulaşılmıştır. Yersel ve fotogrametrik ölçümler arasında 526.39 m³ fark çıkmıştır. Bu sonucun yersel ve fotogrametrik ölçülerin farklı günlerde yapılması ve fotogrametrik ölçümlerde arazi yüzeyinin daha detaylı temsil edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir

Key word: hacim,gps, insansız hava aracı(iha)

Full Text