Author: Özlem ELVAN

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2687-4393

Volume: 1 Issue: 1

ABSTRACT:

Kamu sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık kuruluşları olarak aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerini, ikinci basamak sağlık kuruluşları olarak devlet hastanelerini, üçüncü basamak sağlık kuruluşları olarak Sağlık Bakanlığı’na ve üniversitelere bağlı eğitim ve araştırma hastanelerini içermektedir. Erdemli ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi ve Devlet Hastanesi tarafından sunulan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini içeren sunum aynı zamanda 2017 yılında bu hizmetlere erişim hakkında bilgiler içermektedir. İhtiyaç duyan kişilerin ve hastaların sağlık kurumlarına ulaşımı konusunda bilgilendirilmesi ve doğru merkeze başvurmaları konusunda sağlık çalışanları tarafından rehberlik yapılmalıdır.

Key Words: Erdemli, Devlet Hastanesi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Hasta, Sağlık

Full Text