Author: İlknur SAYKILI, Anıl Can BİRDAL, Doç.Dr. Tarık TÜRK

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2564-6761

Volume 2 Issue 3

ABSTRACT:

Arazi uygunluk analizi, en uygun arazi kullanımı amacına yönelik arazi kullanımının esaslarını belirleyen bileşenlerden biridir. En uygun arazi kullanımı, bölgeye ait topografik etmenler ve tarımsal veriler ışığında, çiftçi alışkanlıkları ile bölgenin doğal ve kültürel potansiyeli dikkate alınıp ekolojik esaslar gözetilerek hazırlanan bir arazi kullanımının tercih edilmesi ile sağlanır.

Bu çalışmada en uygun arazi kullanım planlanmasının CBS ile belirlenmesine yönelik bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Sivas İli Merkez İlçe Dikmencik köyüne ait kadastral sınırlar içerisinde yer alan tarımsal alanlar ile mera ve orman arazileri olmak üzere üç ana sınıflandırmaya tabii tutulan arazilerin arazi kullanım biçimleri dikkate alınmıştır. Daha sonra, en uygun arazi kullanım haritaları üretilmiş ve sonuçlar günümüzdeki mevcut arazi kullanım özellikleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çalışma alanındaki arazilerin büyük bir bölümünün en uygun arazi planlamasına uygun bir şekilde kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Keywords: Arazi uygunluk analizi, CBS,En uygun arazi kullanımı

Full Text