Author: İbrahim Öztuğ Bildirici

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2548-0960

Volume 2 Issue 1

ABSTRACT:

Yerkabuğu hareketleri doğal gaz, ulaşım, iletişim enerji vb yasamsal alt yapı sistemlerini olumsuz yönde etkilerler. Bu nedenle ekonomik değeri yüksek olan, kamu hizmetleri kapsamındaki yaşamsal altyapı sistemleri jeodezik kontrol noktaları/ağları yardımıyla düzenli aralıklarla izlenmeleri gerekli ve zorunludur.

Bu çalışmada, bilimsel amaçlı bir araştırma projesi kapsamında izlenmekte olan Kocaeli İZDOGAP Sıklaştırma GPS Ağı, gerçek bir yaşamsal altyapı izleme sistemi olarak seçilmiştir. Belli aralıklarla izlenmekte olan İZDOGAP GPS Ağı’ndan elde edilen konum ve hız bilgileri kullanılarak; bölgede olası yıllık yer kabuğu hareketlerini algılayabilme düzeyi ve bu ağı temsil eden bölgesel gerinim parametreleri irdelenmektedir. Elde edilen deneysel bulgular matematik/istatistik modellerle yorumlanmakta, sonuçlar karşılaştırmalı olarak sergilenmektedir.

Key word: Matematiksel jeodezi, elipsoit

Full Text