Author: Enes HALICI1, Cevdet Coşkun AYDIN

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-5179

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte kent ölçeğinde insanların ihtiyaç ve talepleri gün geçtikçe artmaktadır. Buna paralel olarak karar verici merciler de kendilerini konumlandırmakta ve çözüm üretme konusunda çalışmalarını yoğunlaştırmaktadırlar. Bütün dünyada kentlerin bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak temsil edilmesi çalışmaları sonucunda 3 boyutlu tasarımlar günden güne gelişmiş ve basit bir kutu şekli ile başlayıp detaylı mimari tasarımlara kadar gelinmiştir. Takip eden çalışmalarda bu üç boyutlu tasarımlar detay seviyesine göre sınıflandırılmış ve numaralandırılmıştır. Bu sınıflandırmalar, detay seviyesi teriminin ingilizce karşılığı olan LoD, yani Level of Details terimiyle bir ana başlıkta toplanmıştır. Modelleme çalışmalarına ek olarak, bu çalışmalarda kullanılacak veri ve veri toplama tekniklerinde de gelişmeler yaşanmış ve geleneksel yöntemlere ek olarak eğik (oblik) fotoğrafların fotogrametrik olarak değerlendirilmesi gibi yeni teknikler de kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada eğik kamera ile çekilen eğik görüntülerle bir üç boyutlu kent modeli tasarımı gerçekleştirilerek, değişik alanlarda kent tasarımlarına nasıl katkılar sunulabileceği konusu araştırılmıştır. Ankara ili Gölbaşı İlçesinde seçilen bir uygulama alanında Vexcel firmasının UltraCam Osprey Mark 3 Premium kamerası kullanılarak elde edilen eğik görüntüler UltraMap yazılımı ile değerlendirilmiş mesh modeller ve nokta bulutu verileri kullanılarak, BuildingReconstruction yazılımı ile 3 boyutlu modeller oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda eğik kamera görüntüleri ile 3 boyutlu modellerin, çok kısa sürede ve yüksek hassasiyette elde edildiği görülmüştür. Ayrıca LoD 2.3 seviyesinde üretilen modellerin, yarı otomatik şekilde 3 boyutlu kent modeli üreten yazılımlara göre daha detaylı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords: Eğik Fotoğraf, Detay Seviyesi, Boyutlu Kent Modeli, Kent Planlaması, Boyutlu Kadastro

Full Text