Author: Şefika Pınar ŞENOL, Bahar TUNÇTAN

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2687-4393

Volume: 1 Issue: 1

ABSTRACT:

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinde tıp ve eczacılık iç içedir. Hipokrat’ın ünlü aforizmalarından bazıları doğrudan doğruya eczacılığı ilgilendiren bilgileri içermektedir. Eczacılık mesleği zamanla tıptan ayrılarak kendi misyonunu oluşturmuştur. İlk zamanlarda eczacı, doğadaki tedavi edici bitkileri tanımlayarak onlardan türlü yöntemlerle öz elde edip çeşitli hastalıklarda kullanılabilecek biçime getirmekteydi. Böylece ilaç ilmi bu doğrultuda verilmekteydi. 20. yüzyılın başlarında ilaç sanayisinin gelişmesiyle eczacılara yapay ilaç yapımına ilişkin eğitim verilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise eczacının odak noktası “ilaçtan hastaya” dönüşmüştür. Tüm bu değişiklikler ilgili kurum ve kuruluşların özverili çalışmaları doğrultusunda düzenlenmektedir. Bunların sonucu olarak eczacılık mesleği sağlık hizmetindeki gelişmelere uyumlu biçimde daha kapsamlı bir misyon ve vizyon kazanmıştır. Bu derlemede eczacılık eğitimindeki değişim üzerinde durulmuştur.

Key Words: Eczacılık, Eğitim, İlaç, Hastalık, Sağlık.

Full Text