Author: Gözde CAN ATASAGUN, Emine AKHÜSEYİN, Yakup KARA, İsmail KARAOĞLAN

Publishing Date: 2018

E-ISSN: 2147-9364

Volume: 6 Issue: 3

ABSTRACT:

Dünya enerji ihtiyacının yaklaşık % 24’ü doğalgazdan karşılanmaktadır. Bir şehirde, doğal gaz dağıtım sistemi, yapım, işletme, iç tesisat ve müşteri hizmetleri olmak üzere birbirine bağlı dört ana süreçten oluşur. Bu çalışmada, dağıtım sisteminin müşteri ile doğrudan ilişkili olan müşteri hizmetleri süreçleri ele alınmıştır. Bölgesel ayrım, rota planlaması ve mobil ekip iş yükü tahsisi gibi müşteri hizmetleri süreçleri için matematiksel modeller önerilmiş ve Konya’nın yetkili doğal gaz dağıtım şirketi olan Gaznet A.Ş.’de uygulanmıştır. Önerilen modellerin performansı, mobil ekip sayısı ve iş yükü miktarı açısından mevcut sistemle karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışmalar, önerilen sistemin mobil ekip sayısının mevcut sistemden % 37 daha düşük olduğunu göstermektedir.

Keywords: Doğal gaz dağıtımı, matematiksel modelleme

Full Text