Author: Fırat SÖNMEZ, Erdinç AVAROĞLU

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-5179

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Altyapı bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında tutulması, verilerin güvenilir, sistemli ve güncel olmasının yanında planlama ve uygulama aşamalarında doğru karar ve sonuç elde etmeyi sağlar. Bu sistemler sayesinde zor ve maliyetli olan altyapı bilgilerine sağlıklı bir şekilde erişimi sağlanmış olmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Mersin Üniversitesi fiber optik ağ altyapı bilgi sistemi oluşturulmuştur. Sistem sayesinde, fiber optik ağ altyapı şebekelerinin standart ve sistematik bir yapı ile tutulmasının sağlanması, web uygulamasıyla da gerekli sorgulamalar ve analizlerle, verilerin güncel bir yapıda olmasına imkân sağlamaktadır

Keywords: Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Altyapı Bilgi Sistemi, Mersin Üniversitesi

Full Text