BERAWIRDKIRINA ÇÎROKA ELIK Û FATIK A KURMANCÎ Û HANSEL Û

Author: Veysel TANRIKULU

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-5438

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Armanca me bi vê xebatê yek bi Kurdiya Kurmancî yek jî bi Elmanî berawirdkirina du çîrokan e. Çîroka bi Elmanî ya bi navê Hansel û Gretel wê ji alî Birayên Grimm ve hatiye berhevkirin, çîroka bi Kurdî jî bi navê Elik û Fatik tê zanîn. Xebata me ji girîngiya çirokan ji bo kurdan, berawirdkirina çîrokan bi riya motîfan û encamê pêk tê. Çîrokên her du gel li gor Motîf Îndeksa Stith Thompsonê hatiye berawirdkirin. li gorî Motîf Îndeksa Stith Thompsonê motîfên hevpar û ji hev cuda hatine tespîtkirin. Ev çîrok dê nîşanî me bide ku çirok xwe bi welatek tenê sînor nekiriye. Gihişti ye her derê cihanê. Di vê xebatê de dewlemendiya çîrokên kurdî alî motîfan de hat dîtin.

Keywords: Çîrok, Elik û Fatik, Birayên Grimm, Hansel û Gratel, Berawirdkirin

Full Text