AŞİRETTEN MÎRLİĞE BUXTÎLER

Author: Yusuf BALUKEN

Publishing Date: 2021

E-ISSN: 2687-5438

Volume 3, Issue 1

ABSTRACT:

Buxtî Aşireti Kürt aşiretleri içerisinde demografik yapı ve siyasal etkinlik açısından önde gelen aşiretlerden biridir. Ortaçağdan itibaren Cizre ve civarında gerek siyasi açıdan ve gerek kültürel açıdan belirgin bir varlık göstermişlerdir. Birçok devletin kurulduğu bölgede yüzyıllar sonra bile varlığını korumayı sürdüren Buxtî hanedanının son temsilcisi Yezdan Şêr Bey’dir. Cizre ve civarındaki yerleşim yerlerinde yerleşik ve göçebe halde yaşayan bu aşiretin çok sayıda alt dalı olup kendisine özgü kültürel bir yapıya sahiptir.

Keywords: Kürt Aşiretleri, Buxtî Aşireti, Buxtî Mîrliği, Azizan Mîrliği, Cizre.

Full Text