Author: Aydın Alptekin, Mehmet Özgür Çelik, Murat Yakar

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2717-6797

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Türkiye pek çok tarihi esere sahip bir ülkedir. Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için bilgisayar ortamında modellenerek belgelenmesi çok önemlidir. Mersin’ de bulunan Kanlıdivane Ören yeri, içerisinde Antik dönemde yapılmış olan pek çok kilise, yağ üretim yeri ve mezar bulundurmaktadır. Bu çalışmada Olba İmparatorluğu’ nun önemli bir kenti olan Kanlıdivane Ören Yeri’ nde bulunan bir Anıtmezar’ ın yersel lazer tarayıcı (YLT) kullanarak 3B modeli çıkartılmaya çalışılmıştır. Anıtmezar günümüze kadar bozulmadan ayakta kalabilmiş nadir yapılardandır. YLT ile yüksek çözünürlükte taramalar yapılmış ve 3B nokta bulutu bilgisayar ortamında oluşturulmuştur. Oluşturulan model bölgenin turizm açısından tanıtılmasında ve ileride yapılabilecek olan restorasyon işinde kullanılabilecektir.

Keywords: Anıtmezar, Kanlıdivane, Yersel lazer tarayıcı, 3B Model

Full Text