Author: Mehmet Alkan, Özkan Filiz

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-5179

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Ülkemizde son otuz yılda kentleşmenin hızlanarak artması ile birlikte şehrin altyapısının klasik yöntemlerle yönetilmesinin oldukça güç bir hal aldığı görülmüştür. Altyapı tesislerinin geçmişten günümüze kadar birçok kurum ve kuruluş tarafından çeşitli yollarla, değişik standartlar çerçevesinde yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Altyapı hatlarının uzunluğu göz önüne alındığında önümüze özellikle büyük kentlerde hacimli ve bir o kadar da karışık bir yapı çıkmaktadır. Bu yapının zaman içerisinde klasik yöntemler ile yönetilemediği, günümüz teknolojisine uygun hareket ederek daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisinin kullanılması önemli bir argüman olarak ortaya çıkmaktadır. Şehirlerdeki altyapı sistemlerinin belirli bir bilgi sistemi çerçevesinde modellenmesi ve işletilmesi özellikle belirli büyüklükteki şehirler açısından büyük önem arz etmektedir. Belediyeler açısında yüklü miktarda maliyetler ile tesis edilen altyapılara ait bilgiler yerin altına gömülü kalmayıp, model proje ile dijital platformda veri toplama ve depolama ile bilginin saklanması ve güncellenmesi bu çalışmada hedeflenmiştir. Bu bağlamda, gereksinim analizi ile birlikte bir konumsal veritabanı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Böylece, altyapı hatlarına konumsal olarak ulaşmak daha hızlı ve güvenilir hale gelmiştir.

Keywords: Altyapı Bilgi, Sistemleri, Coğrafi Bilgi, Sistemleri, Altyapı Hatları, Konumsal Analizler

Full Text