Author: Halil TOKCAN & Emre KOLYİĞİT

Publishing Date: 2017

E-ISSN: 2618-5725

Volume 1 Issue 1

ABSTRACT:

Bu çalışmanın temel amacı ortaokul öğrencilerinin Türk tarihteki önemli 25 kadın şahsiyete ait bilgi düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Türk tarihinde kahramanlıkları ile ön plana çıkmış veya Cumhuriyet kurulduktan sonra belirli mesleklerde ilk olan kadınlara ait soruların yer aldığı bilgi testi kullanılmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma Niğde ilinde yer alan üç ortaokulda öğrenim gören 199 7. sınıf öğrencileri üzerinde uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin Türk tarihinde yer alan önemli kadın şahsiyetler hakkında öğrenci bilgi düzeyleri incelendiğinde; öğrencilerin en fazla tanıdıkları isimlerin Sabiha Gökçen, Tansu Çiller ve Halide Edip Adıvar olduğu görülmektedir. Öğrencilerin çalışmada yer alan kadın şahsiyetler içinde en az bildikleri kişiler ise Rafet Angın, Nurcan Taylan ve Filiz Dinçmen olmuştur. Öğrencilerin çalışmada yer alan kadın kahraman bilgi düzeylerinin, meslek gruplarında ilk olan kadınlara oranla daha iyi olduğu söylenebilir. Öğrencilerin milli mücadele yer alan kadın kahramanları bilme oranı %31.7 ile %43.7 arasında değişmektedir. Öğrencilerin Türk tarihinde yer alan önemli kadın şahsiyetler hakkındaki bilgi düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Çalışma sonucuna göre öğrencilerin kadın kahraman ve şahsiyetler hakkında bilgi düzeylerini arttırmak için okul koridorlarına bu şahsiyetlerle ilgili bilgiler içeren afişler asılması, bu şahsiyetlerle ilgili belgeseller izlettirilmesi ve ödevler verilmesi önerilebilir

Keywords: Kadın, kadın kahraman, kadın şahsiyet, Türk tarihinde kadın

Full Text