Author: Meryem Ezgi ÖZKAN

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-6302

Volume: 1 Issue: 1

ABSTRACT:

Günümüzde bireylerin, mevcut sağlık durumunu destekleyici ve tedavi edici hizmetleri sunan sağlık turizmi, bu hizmetlerin yanı sıra estetik kaygısı olanların ve ruhsal dengeye sahip olmak isteyenlerin talepte bulunduğu bir sektör haline gelmiştir. Değişen insan ihtiyaç ve istekleri, dünyada seyahat imkanlarının iyileşmesi, rekabetçi fiyat uygulamaları ve farklılaştırılmış turizm ürünü sunan destinasyonların kalite farkı da sağlık turizmi artışında yönlendirici olmuştur. Bu çalışmada sağlık turizmi ve kapsamı hakkında genel bilgiler verilerek, Türkiye’nin medikal turizm özelinde hazırlanan çalışmaları ve uygulamaları derlenmiştir. İkincil verilere dayanarak hazırlanan bu çalışmada, literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Buna göre çalışmada, Sağlık Bakanlığı, turizm sektörü ve özel sağlık kuruluşlarının koordine bir şekilde sağlık plan, politika ve yatırımlarının gerçekleşmesi durumunda Türkiye’nin hem sağlık hem de medikal turizm kapsamında hak ettiği konuma geleceğine dair çıkarımlarda bulunulmuştur.

Key Words: Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Türkiye

Full Text