PEVÇÛNÊN KESÎ Û CIVAKÎ DI ROMANA “HELALE” YA ETA NEHAYÎ DE

Author: Halime UÇA

Publishing Date: 2021

E-ISSN: 2687-5438

Volume 3, Issue 1

ABSTRACT:

Romana Helaleyê li ser lehenga sereke ya bi navê Helaleyê hatiye nivîsîn. Roman li ser mijarên şer, mirin, jin, nasname û koçberîyê hatiye nivîsîn. Lehengên romanê di nav şer de divê ji bo jiyana xwe her gav tercihekê bikin. Yan jiyan li gorî şertên heyî ji wan re tercîhekê dike. Bi tercîhkirin yan nekirinê di romanê de pevçûn rû didin. Ev xebat li ser pevçûn û rolên pevçûnan yên romana Helaleyê hatiye nivîsîn. Pevçûn di romanê de roleke çawa werdigire? Pevçûnên romana Helaleyê bi çi awayî pêk tên? Pevçûn û cureyên pevçûnê di romanê de çawa hatine nivîsîn? Di vê xebatê de em ê hewl bidin van pirsan bibersivînin.

Keywords: Helale, Eta Nehayî, Pevçûn, Edebiyata Kurdî, Romana Kurdî

Full Text