Author: Abdurahman Yasin Yiğit, Murat Uysal

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-6590

Volume: 1 Issue: 1

ABSTRACT:

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelişen veri toplama yöntemleri yer yüzeyine dair daha fazla bilgi elde etme imkânı sunar. Elde edilen verilerdeki yoğunluk, bu veriler içindeki anlamlı olanlarının çıkarımını mecbur kılmıştır. Daha önceleri istenilen detayların çıkarımı operatörler tarafından manuel bir şekilde gerçekleşmekteydi. Bu durum zaman ve maliyet açısından olumsuz yansımaktaydı. Gelişen detay çıkarımı yöntemleri sayesinde ihtiyaç duyulan nesnelerin otomatik bir şekilde tespiti daha hızlı ve kolay hale gelmiştir. Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile edinimi gerçekleştirilen görüntülerden bilgi elde etmek için, bir nesnenin ve çevresinin mekânsal ve bağlamsal bilgisini kullanmamız gerekir. Bu gibi uzaktan algılanan verilerden bilgi elde etmek için piksel tabanlı yaklaşımlar uygulanırsa, yalnızca spektral bilgiler kullanılır. Bu nedenle, Piksel tabanlı yaklaşımlar yüksek çözünürlüklü uydu görüntü sınıflandırmasını karşılayamaz ve bilgi çıkarma sadece gri seviye eşikleme yöntemlerine dayanır, böylece bu büyük veri fazlalığı elde edilir. Bu durumu aşmak için nesne yönelimli bir yaklaşım uygulanmaktadır. Bu makalede, Definiens eCognition yazılımı kullanılarak nesne yönelimli bilgi kavramı ortaya konmuştur. Nesne tabanlı yaklaşım metodu ile mekânsal, spektral ve bağlamsal bilgiler gibi farklı nesne özelliklerine dayalı olarak uzaktan algılanan verilerin sınıflandırılmasının mümkün olduğu gösterilmiştir. Ayrıca çalışmada, İHA ile toplanan verilerin fotogrametrik tekniklerle değerlendirilmesi ve obje tabanlı sınıflandırma yaklaşımı ile yolların tespiti yapılmıştır. Daha sonra jeodezik yöntemle çizilmiş vektör veri ile tespiti yapılan yolların karşılaştırılması yapılmıştır.

Key Words: Nesne Tabanl, Sınıflandırma, Detay Çıkarımı, Segmentasyon, İHA, Yol Tespiti

Full Text