Author: Alican ÖZTÜRK, M.Muzaffer KARADAĞ, Arif DELİ

Publishing Date: 2008

ISSN: 2147-9364

Volume 23 Issue 4

ABSTRACT:

İnceleme alanında en altta otokton olarak yerleşmiş Üst Kambriyen-Alt Ordovisiyen yaşlı Seydişehir Formasyonu, Üst Jura yaşlı Hacıalabaz formasyonu, Üst Kretase yaşlı Çökelen diyabazı ve yine Üst Kretase yaşlı Saytepe formasyonlarında oluşan Geyikdağı birliği yer almaktadır. Bu birlik üzerine allokton olarak Devoniyen-Alt-Orta Karbonifer yaşlı Hocalar formasyonu, Üst Permiyen yaşlı Taşkent formasyonu ve Jura-Alt Kretase yaşlı Sinatdağı formasyonlarıdan oluşan Bolkardağı birliği gelmektedir. Bozkır birliği ise Bozkır ofiyolitik melanjı ile Boyalıtepe grubu olarak adlandırılan Mahmuttepe kireçtaşı, Kuztepe kireçtaşı, Soğucak kireçtaşı, Erenlertepe kireçtaşı allokton olarak Bolkardağı birliği üzerinde bulunmaktadır. Tamamen silisifiye oluşumlar halinde bulunan Kızıltepe volkanitleri, yukarıda adı geçen birlikleri Miyosen’de keserek yüzeylemiştir. En üste ise, Üst Miyosen – Pliyosen yaşlı Gündüğün formasyonu yer almaktadır.

Key Words: BOZKIR (KONYA); İLÇESİNİN DOĞU ; GÜNEYİNİ ;KAPSAYAN BÖLGENİN; STRATİGRAFİSİ

Full Text