Author: Mevlüt Uyan

Publishing Date: 2019

E-ISSN: 2687-5187

Volume 1, Issue 1

ABSTRACT:

Arazi toplulaştırması (AT), gelişmekte olan tarımsal teknolojiye göre tarımsal parsellerin yeniden düzenlenmesi için teknik bir süreçtir. AT projelerinin başarısı, tarımsal parsellerin her biri için toprak endeksinin (TE) doğru belirlenmesine bağlıdır. Tüm çalışma alanı için TE değerleri, belli noktalardan alınan numunelere göre enterpolasyon yöntemleriyle belirlenir. Kriging yöntemine dayanan mekansal analiz, bilinmeyen noktaların bilinen noktalardan tahmin edilmesi için uygun ve güçlü bir yoldur. Bu çalışmanın amacı, AT projeleri için CBS teknolojisiyle universal kriging yöntemini kullanarak TE değerlerini belirlemek ve değerlendirmektir. TE değerlerinin mekansal sürekliliği, deneysel bir variogram kullanılarak hesaplandı. Altı modelin (Circular, Spherical, Tetraspherical, Pentaspherical, Exponential, Gaussian) performansı karşılaştırılmıştır. Gaussian modeller kullanılarak TE değerlerinin yapısı daha iyi açıklanmıştır. TE için elde edilen tahminler bir haritada gösterilmiştir. Bazı tarımsa  parseller için Universal kriging ile elde edilen TE değerlerinin sonuçları klasik yöntemlerle karşılaştırılmıştır.

Keywords: Arazi toplulaştırması, Toprak indeksi, CBS, Jeoistatistik

Full Text